workshop 2013 “Rock the rock” Nablus Pl.

  The Workshop:

b «Common walking»

The participants, anyone at any age who wants to participate, are given an introduction about performance art. With the palestinian’s performance ” ROCK THE ROCK” as inspiration, the participants are invited to create a walk together, an esthetical live act: To walk together while carying an object. Each performance will be given a name.

The performancescreated by the participants will be limked to the webbased art project “GLOBAL PERFORMANCE ART WALK», created by the venesuelian artist and curator Ignacio Perez Perez from Caracas and living in Helsinki, Finland.

n “Sammen vandre

Deltakerne, i alle alder og som ønsker å delta, gis en kort inføring i performance kunsten. Med palestinernes performance “ROCK THE ROCK” som grunnlag, inviteres deltakerne til å skape en vandring i felleskap, lage en estetisk handling: Å vandre sammen i taushet bærende på en gjenstand.

Performancene lenkes til det netbaserte kunstprosjektet: «GLOBAL PERFORMANCE ART WALK» initiert av den venesuelianske billedkunstneren og kurator Ignacio Perez Perez fra Caracas og boende i Helsinki Finland.

Advertisements