Exhibitions

b In 1992 I feel the need to explore my relationship to sunset images as a cliché and start  a basic exploration work process on te subject. I paint and draw on paper sized 21 x21 cm, during the three following years, develop observations also in collage and photography technics in the same format. I play with the photocopying of the works, create a mobile installation of the pictures, and start a tour in Norwegian towns. This process ends in 1998 with the exhibition in Stavanger Art Association (Kunsthall Stavanger), two performances, «Vernimage» and «Finissage»,  and the installation «Euphorisme»  a process started during a residency at the Foundation Danaë in Jarnac – France. The conclusion of those experiments opens the understanding about my own prejudices about the subject. Those  are based on what the popularization of the picturing and the semantics of «sunset» and «sunrise» expresses to describe the transitions between night and day and reverse. I discover how my own prejudices, rooted in my negative attitude to the clichés, hinder me to see the phenomenon and appreciate it’s true qualities…

From then on is my focus on the subject on doing varieties of exercises through performance, installation and video expressions, to improve my  way of thinking and my following attitudes.

2014 “Videomoves – SECOND GLANCE” one performance a month, i collaboration with the exhibition «I decide – Our representatives» by JØ Eggesbø and C. Johanessen at the Stavanger Art museum, part of the bigger exhibition «Who owns history? Power, art and democracy» the 200 years celebration of the Norwegian constitution created in 1814.  “SECOND GLANCE – Eggsun and Oilsun ”  Ryfylke exhibition

2013 “Videomoves – SECOND GLANCE”, Performance project, Nablus Plalestina,  Jarnac Fr, and  with the ET4U – contemporary visual art projects  – West Jutland Danmark, SPIN performance stunsts Stavanger harbor, Flørli Lysefjorden, Fjaltring Denmark

2012 «Videomoves – SECOND GLANCE» video performance exercises JarGond’Art Fr, Nablus and  Jerusalem Palestine

2011 ”ÅÅÅ, a dive in the Universe”  video performance Tiergaten Berlin, “Spin”, performance stunt series on the peer and at Tou Scene Stavanger and  Flørli Lysefjorden

2010 “ÅÅÅ, a dive in the Universe” performance:
– “Balance – with guests” see the horizon rise, Tiergarten Berlin
– “Balance – Summer solstice” Flørli Lysefjord
– “Balance – with guests”  Vågen (the peer), Stavanger,
– “Balance – with guests”  Pirbridge, Trondheim

2009 «DayAfter (Dagen derpÅÅÅ) – a dive in the Universe» performance on the Stavanger bridge, and “Balance – a dive in the Universe» Bilbao Arte Spain and Vevring Exhibition

2008 «ÅÅÅ – a dive in the Universe», exhibition and -«The workshop is the artwork» DYNAMO HAUGESUND-08 a Stavanger Capital of Culture exhibition

2007 «ÅÅÅ – a dive in the Universe», a visual action in Flørli Lysefjord and «Dawn, morning pink and earth rotation movements»  HÅ GAMLE PRESTEGÅRD Nor.

2004 «ÅÅ –Transitions», 7 performances Paris a Cité Internationale des Arts and the   Pont Louis Philippe street and the bridge and Jarnac Fr., «Sunset» conference at the Cafe du Théâtre Jarnac Fr.

1998 – «Sunset works – Euphorisme», Stavanger Art Association  (Kunsthall Stavanger)

1997 – «Sunset works» Touring to Lista fyr gallery, Kristiansand, Grimstad, Oslo and  Rogaland Art center’s  touring exhibition to the Ryfylke region: Haugesund, Hjelmeland, Sand, Sauda, Rennesøy, Finnøy, Forsand, Strand, Kvitsøy

n I 1992, føler jeg trang til å utforske mitt forhold til bilder av solnedgangen som klisjé og starter en kunstnerisk utforsknings prossess rund emnet. Jeg begynner i første omgang med et rent observasjons arbeid som jeg kaller «Solnedgangs arbeid». Jeg maler og tegner på 21 x 21 papir formater, i løpet av de tre følgende år. Jeg utvikler observasjoner også med collage og fotografi i samme format. Jeg leker med fotokopiering av disse arbeidene, bygger en mobil installasjon av bildene, og legger ut på en turné i norske byer og tettsteder. Prosessen avsluttes i 1998, i Stavanger Kunstforening, som to performance, «Vernimage» et «Finissage», og en installasjon «Euphorisme»  startet under residens opphold i Fondation Danaë i Jarnac – France. Konklusjon med disse experimenter åpner opp og gir meg et innblikk i egne fordommer. Fordommene tilknyttet den billedmessige og språklige populariseringen som “solnegang” og “soloppgang” som definerer transisjoner mellom natt og dag og omvendt. Jeg oppdager hvordan jeg lar mine egne fordommer, næret av mitt forhold til klisjeen, hindre meg i å se fenomenet, og sette pris på dets sane verdi…
Fra da av handler mitt arbeid med emne om å øve gjennom uttrykk som performance, installasjon og video, på å forflytte tanke gangen of følgende holdninger som gradvis forandres.

2014 “Videomoves – ET ANNET BLIKK” en performance i måned i samspill med “Jeg bestemmer – Våre representanter” en av John Øyvind Eggesbøe i samarbeid med Christopher Jonassen for Stavanger kunstmuseum Jubileums utstilling “Hvem  eier historien? Makt, kunst og demokrati”, “ET ANNET BLIKK – Eggsol og oljesol”  Ryfylke utstillinga

2013 “Videomoves – ET ANNET BLIKK”, Performance prosjekter, Nablus Plalestina,  Jarnac Fr and  ET4U – Hva skall vi med samtidskunst i utkanten – Vestjylland Danmark, «SPIN» performance “stunsts” Stavanger kai, Flørli i Lysefjorden, Fjaltring Dk

2012 «Videomoves – ET ANNET BLIKK» -diverse videoperformance utforskinger i Frankrike  -JarGond’Art, Nablus og Jerusalem

2011 ”ÅÅÅ, et dykk i Universet” en video performance i Tiergaten Berlin, “Spin”, performance “stunt” serier på kaien i Stavanger, og video opptak of performance på Tou Scene og Flørli i Lysefjorden

2010 “ÅÅÅ, et dykk i Universet” Diverse performance:
– “Balance – se horisonten stige med gjester” Tiergarten Berlin
– “Balance – Sommer solverv” performance Flørli i Lysefjord
– “Balance – med gjester”  Vågen, Stavanger,
– “Balance – med gjester”  Pirbrua, Trondheim

2009 «Dagen derpÅÅÅ, ett dykk i Universet» performance på Stavanger broen, «ÅÅÅ, a dive in the Univers », performance Bilbao Arte Spania og Vevring Utstillinga

2008 «ÅÅÅ – et dykk i universet», utstilling og -workshop er verket – DYNAMO HAUGESUND-08

2007 «ÅÅÅ – et dykk i universet», en visuell handling på Flørli i Lysefjord og «Skumring, morgenrød og jordens rotasjoner» separat utstilling på HÅ GAMLE PRESTEGÅRD

2004 «ÅÅ –Overganger», 7 performancer i Paris på Cité Internationale des Arts og i rue du Pont Louis Philippe og på Pont Louis Philippe og i Jarnac, Frankrike, «Solnedgang» foredrag  Cafe du Théâtre Jarnac Frankrike

1998 – «Solnedgangs arbeid – Euforisme», separat utstilling  Stavanger Kunstforening

1997 – «Solnedgangs arbeid» turné Galleri Lista fyr, Kristiansand, Grimstad, Oslo og Rogaland Kunstnersenter’s vandre utstilling i Ryfylke: Haugesund, Hjelmeland, Sand, Sauda, Rennesøy, Finnøy, Forsand, Strand, Kvitsøy

Advertisements