“Skumring, Morgenrød og jordens rotasjons bevegelser”

“skumring, morgenrød og jordens rotasjons bevegelser”

om “skumring, morgenrød og jordens rotasjons bevegelser” på HÅ gamle prestegard i 2007 :

“Solstrålen entrer rommet, flytter seg og beveger seg ut av rommet igjen – eller er det rommet som flytter seg ?” er navnet på den siste installasjon som ble skapt og vist på Hå Gamle prestegard. En rekke verk som føyer seg i en serie undersøkelser de siste 14 år. Undersøkelser startet en serie med flere verk, det første ved navn ”Solnedgangs arbeider”, verk og prosesser som bidro til å utvikle min bevissthet om fenomenet.

Fokuset mitt, som i begynnelse av undersøkelsen var satt på solens bevegelses i forhold til jorden, flyttet seg over på å observere jordens bevegelser :
– Først observerte jeg solnedgangene ved Stavanger kai i en periode på tre år i måneder mai og juni. Med pensel , blyant, lim m.m. leket jeg omkring begrep som klisjéer, originaler, kopier osv…
– Senere begynte jeg selv å bevege meg på jordens overflate. Som en nomade reiste jeg for å presentere kopier av bildene montert i et gjennomsiktig plasttelt utfoldet over bobilen som var blitt brukt som mitt atellier i begynnelse av undersøkelsen. Alle handlingene (male, tegne, lage collage, kopiering, turnering, visuelle handlinger, installasjoner…) førte meg in i observasjoner om bevegelser – mine egne , bildenes flyktighet, observasjoners forgjenglighet, så jordens rotasjons bevegelser … .

observasjoner

takk til :

Norsk Kulturråds Utstillingstipend, Ingrid Lindbäck Langård Stiftelse, Rogaland Fylke, Stavanger Kommune

____

Advertisements